dijous, 9 d’abril de 2015

TALLER OBJECTES DE CONVERSA - ESCOLA FREDERIC MISTRAL TÈCNIC EULÀLIA de Sarrià

Des de la Fundació Joan Miró ens van convidar a assistir a un taller anomenat Objectes de Conversa.


Es tractava d’un joc de pistes dins els espais de la Fundació. Hi vam participar alumnes del batxillerat artístic de l'Escola Ramon Berenguer IV, nosaltres, els alumnes del batxillerat artístic de l'Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia i amb dues entitats del barri del Poble-sec (Raons Públiques i Susoespai) que no coneixíem i amb els quals no coincidiríem durant el taller.En començar el joc, ens vam dividir en grups de tres persones, barrejant gènere i escola. Els organitzadors ens van entregar una carpeta a cada grup, on hi havia plànols del recinte i fitxes que havíem d'omplir durant l'activitat. El taller consistia en identificar objectes no artístics del museu amb l'ajuda del material que ens havien proporcionat, els quals havien de respondre a alguna de les següents premisses:

  • Què hi ha en el museu que ajuda a determinar l’experiència del visitant
  • Quins elements li serveixen al visitant per determinar què és i què no és art.Un cop escollits els objectes els havíem de descriure indicant també les coordenades del lloc on es trobaven i fer una foto. Tot això en un temps determinat. En haver-se exhaurit el temps del que disposàvem, ens vam reunir a la biblioteca amb els organitzadors i la resta d'alumnes. Allà, vam escollir dos dels objectes seleccionats.


Vam omplir les fitxes amb la informació i les fotografies dels objectes i vam escriure un missatge enigmàtic dirigit als altres dos grups, que en una altra sessió, ells haurien de trobar i respondre'ns amb nous objectes, seguint el mateix procés.

En la segona sessió nosaltres vam ser els que rebíem les pistes, de manera que havíem de buscar els seus objectes. A continuació en buscàvem de nous per continuar la dinàmica.

Per concloure el taller ens van proposar de realitzar una activitat per desenvolupar a l’aula: es tractava de dissenyar un itinerari per la Fundació Miró a partir del Taller d’Objectes de Conversa. Aquesta proposta va formar part del material de treball per realitzar una vista guiada per la Fundació Joan Miró amb el nom de “Pràctiques dialògiques en el museu” que va tenir lloc el dimarts, 10 de març.