dijous, 21 de maig de 2015

"LES IDEES" A L'ESCOLA FREDERIC MISTRAL-TÈCNIC EULÀLIA (PART II)

Donant continuïtat a la dinàmica iniciada amb els "cadàvers exquisits" dibuixats en els post-its grocs (veure "LES IDEES". PART I), els alumnes del grup de Dibuix Artístic ens hem inspirat en aquells resultats espontanis per tal d'elaborar un conjunt de dibuixos més meditats. 

Procurant un salt del bolígraf al carbonet o als llapis de colors, i del petit format de 8x8 cm aproximadament als 70x50cm del paper ingres, podem relativitzar la importància que prenen en la producció d'obres d'art aspectes com la dimensió, la tècnica emprada, el temps dedicat, la implicació, el grau d'acabat... doncs no sempre hi ha una relació directa entre aquests factors i l'interès final que pugui despertar en l'espectador una obra determinada. Producció senzilla i espontània elaborada en uns minuts VERSUS una obra en gran format i més elaborada...

Aquest són els resultats:Mentre hem anat produint aquests dibuixos, els amics d'en John (producte del nostre diàleg amb la Rita Ponce) ens anaven observant, suspesos a l'aire... i paral·lelament els alumnes de 2n curs aixecaven, un cop més, una construcció provisional, refugi i "cabana per a pensar".