dimarts, 9 d’abril de 2013

ESCOLA FREDERIC MISTRAL-TÈCNIC EULÀLIA (BARCELONA). PERFILAR

PERFILAR-SE

Els alumnes s'han constituït en grup artístic i s'han posat el nom ALIQUID, que vol dir “qualsevol cosa”. El nom va sorgir d’una dinàmica de grup i va resultar una discussió interessant. A partir d’aquí estan treballant en la creació d’un logotip. Com que el nom és molt obert, estan fent diferents dissenys i entre ells decidiran quin o quins els representarà. Per fer-ho, han treballat a partir del significat d’aliquid, de quin sentit li volen donar ells com artistes, joves, etc.
També han començat el "Catàleg extraordinari". Aquí van fer una dinàmica per decidir la manera de treballar i van sortir dues propostes de catàleg, que van treballant indistintament. Un es basa en catalogar gestos i expressions corporals que impliquin un relació (comunicació gestual). L’altre és objectual i es tracta de classificar objectes que serveixin per unir coses. Entre un catàleg i l’altre també hi ha una relació, en ambdós es treballa la idea d’unió.
El grup ha anotat les idees i els processos de treball i estan pendents d’obrir un bloc per poder publicar allò que van fent.