PRESENTACIÓ I DINÀMICA MMSMMS és un projecte que posa en relació alumnes de batxillerat artístic amb artistes i comissaris emergents, a partir de la programació de l’Espai 13 de la Fundació Joan Miró. El títol és un préstec de l’estàndard Multimedia Messaging Service, que permetia enviar i rebre continguts multimèdia (so, vídeo, fotos) a través dels telèfons mòbils, i fa referència a l’intercanvi constant d’informació que caracteritza la relació entre els participants en el projecte. Aquest curs se’n fa la segona edició.

Al llarg de la temporada, i mitjançant diverses propostes, el projecte permet que els alumnes es familiaritzin amb diversos aspectes de les pràctiques artístiques actuals, a través de l’experiència directa i del contacte amb alguns dels agents que participen en un cicle d’exposicions. 
El projecte té una estructura flexible que ofereix a cada grup participant la possibilitat d'establir un calendari d'acord amb les seves necessitats o interessos. 

La dinàmica, doncs, defuig una estructura excessivament tutelada i rígida i és permeable a les influències de cada context, sensible a les particularitats i a la realitat de cada centre, i voluntàriament oberta.

En línies generals, però, el projecte MMS consta d’una estructura base que contempla:

Una sessió de treball al centre
En aquesta sessió, de dues hores de durada i que dóna el tret de sortida al projecte, es parla del cicle en curs a l’Espai 13 i es lliura el Kit d’aproximació a l’art contemporani. L’exploració conjunta de les eines contingudes dins el kit ens proporciona un marc de diàleg i debat amb els alumnes sobre algunes estratègies pròpies del treball artístic, que poden oferir paral·lelismes amb contextos propers a la seva realitat.

En aquesta primera sessió, també es lliura la primera d’un seguit de propostes pràctiques que el grup anirà rebent al llarg del curs en diversos enviaments.

Quatre trameses postals durant el curs
Les trameses contenen propostes pràctiques de treball relacionades amb alguns temes generals que afecten la pràctica artística, com ara la figura de l’artista i el concepte d’autoria, el món de les idees, les formes de l’art contemporani i els mecanismes d’exhibició. En les trameses també es pot incloure documentació, material addicional i alguna sorpresa relacionada amb el cicle, amb els artistes o amb l’art en general, que el centre podrà incorporar al seu fons.

Diverses visites a les exposicions programades dins el cicle de l’Espai 13 
Al llarg del curs es comparteix la informació relacionada amb les exposicions i activitats del cicle, de manera que cada grup pugui estudiar-la, expressar les seves predileccions i seleccionar aquelles que s’ajustin més bé als seus interessos.

Fer possible que artistes, comissaris i alumnes entrin en relació
El projecte, amb la voluntat d’afavorir aquesta comunicació, buscarà canals que permetin al grup intercanviar preguntes, dubtes i experiències al voltant del seu treball amb els  artistes i/o els comissaris del cicle. El dispositiu pot ser variable (presencial, a través d’un xat, d’una tramesa postal, d’una comanda, d’un regal, etc.). L'objectiu és propiciar una experiència directa i fer més pròxima la imatge de l’artista i les seves problemàtiques.