PARTICIPANTS MMS


En cada edició, la Fundació Joan Miró convida a participar en aquest projecte uns grups d’alumnes d’ensenyament artístic reglat, amb la intenció de promoure el contacte amb l’art emergent des de diferents perspectives i moments del procés artístic. També es procura, però,  que tinguin una certa continuïtat, prou àmplia per compartir una reflexió conjunta entorn de les relacions i les dinàmiques de treball entre la institució artística i els centres educatius.  

Curs 2015/20161er de batxillerat artístic
Institut Consell de Cent de Barcelona
http://agora.xtec.cat/iesconselldecent/

1er de batxillerat artístic
Institut Moisès Broggi de Barcelona

1er de batxillerat artístic
Escola Frederic Mistral – Tècnic Eulàlia de Barcelona

1er de batxillerat artístic
Institut Ramon Berenguer IV, de Santa Coloma de Gramenet

1er de batxillerat artístic
Institut Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat


Curs 2014/2015

1er de batxillerat artístic
Institut Moisès Broggi, de Barcelona

1er de batxillerat artístic
Escola Frederic Mistral – Tècnic Eulàlia, de Barcelona

1er de batxillerat artístic
Institut Ramon Berenguer IV, de Santa Coloma de Gramenet

1er de batxillerat artístic
Institut Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat

Curs 2013/2014

1er de batxillerat artístic
Institut Moisès Broggi, de Barcelona

1er de batxillerat artístic
Escola Frederic Mistral – Tècnic Eulàlia, de Barcelona

1er de batxillerat artístic
Institut Ramon Berenguer IV, de Santa Coloma de Gramenet

1er de batxillerat artístic
Institut Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat


Curs 2012/2013
En la primera edició del projecte hi han participat quatre grups. Els centres han estat els següents:

1er de batxillerat artístic
Institut Moisès Broggi, de Barcelona

1er de batxillerat artístic
Escola Frederic Mistral – Tècnic Eulàlia, de Barcelona

1er de batxillerat artístic
Institut Ramon Berenguer IV, de Santa Coloma de Gramenet

Mòdul de disseny de cicle formatiu de grau mitjà
Escola Municipal d’Art Arsenal, de Vilafranca del Penedès