dijous, 16 d’abril de 2015

"LES IDEES" a l'Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (PART I)

A les darreres classes de Dibuix Artístic hem treballat la proposta del missatge de la Fundació Miró relatiu a "Les idees", i hem fet un debat sobre el fet creatiu. Entre d'altres, hem arribat a la conclusió que la creació artística mai no parteix del no-res. Hem visitat també les webs d'Anthropost, del CCCB (Pot-it-city) i el treball de John Kenn i Claire Harvey.

Entenent els "post-its" com a papers on anotem idees que no volem oblidar, i que funcionen com a extensions de la nostra memòria, hem decidit elaborar una sèrie de "cadàvers exquisits", prenent aquests post-its com a suport del nostre treball gràfic.Hem fet una aproximació als "cadàvers exquisits", un joc que alguns dels alumnes ja coneixíem (es tracta d'una frase o un dibuix produït col·lectivament, de tal manera que cada participant dóna continuïtat a la tasca que un altre ha iniciat, sense veure exactament a què està procurant seguiment...) però que ara hem vist que fou una invenció del grup surrealista. Entre els exemples hem trobat uns quants on hi participà en Joan Miró.

La nostra idea consisteix en dur a terme un "cadàver exquisit" en el qual la composició final contingui la participació dels nou alumnes que constituïm el grup de Dibuix Artístic. Distribuirem els post-its a la manera d'una graella, pensant de quina manera les etiquetes  han de viatjar d'un/a company/a al/la següent.


Una maqueta prèvia elaborada pel professor, ha servit  per entendre com procedirem en el moment de reconstruir la totalitat de cada "cadàver exquisit" resultant, doncs el joc permet elaborar-ne 9 simultàniament (un per alumne), la qual cosa implica la circulació de 81 post-its... Per aquesta raó hem codificat alfabètica i numèricament totes les etiquetes... Mostrem aquí algunes imatges de la fase final del procés seguit: el moment de la reconstrucció de cada "cadàver exquisit".     

         

     

                                Aquests són els nou cadàvers exquisits resultants :


                     

Aquests "cadàvers exquisits", dibuixats a bolígraf, són ara la matèria prima, de la qual prendrem idees per elaborar una segona producció, una obra més elaborada. Aquesta producció en un format més gran trobarà el seu punt d'inici (la seva "font d'inspiració") en l'observació atenta de les associacions d'idees i les troballes formals que aquest joc ha posat a la nostra disposició.