dilluns, 17 de novembre de 2014

Institut Moisès Broggi. L'obra artística en el context d'exposició.

Per realitzar aquest treball d'estudi dels espais artístics vam aprofitar que tots els alumnes ens havíem dividit en cinc grups per desenvolupar grups d'artistes. També ha estat útil el fet de que tenim fotografiats els 3 espais en els que volem intervenir (de manera real o virtual): l'Espai 13 de la Fundació Miró, la biblioteca Caterina Albert i el nostre centre.

Cada un dels grups contestava una de les qüestions relacionades amb l'obra artística en el context d'exposició:

La primera questió era quin tipus d’espais d’expocisions podem tenir?. Els del grup 1 vam escriure que podem trobar dos tipus diferents, un son els espais publics com el metro, el carrer, etc… i els altres son els espais “privats” com per exemple, parets d’habitació buida o amb taules, al sostre, a les escales, a la cuina o també a un local com a un restaurant, bars, botigues etc....


La seguent questió estudiava tot alló que podem trobar en una exposició a més de l’obra. Per exemple podem trobar targetes o plaques amb el titol de l’obra, explicació i nom de l’artista, explicacións de les obres en un fulletó o en un cartell, Il·luminació especial, instal·lacions  que aplegui diferents obres, música, etc...  


El tercer grup, va contestar a pensar la manera en que es dirigeix l’obra al públic. Tenim varies maneres de dirigir una obra a aquelles persones que l’observen, per exemple es pot fer que el públic interactui. Això s’aconsegueix a base d’enquestes, preses d’opinions, entrevistes… També pot ser la pròpia obra la que s’adreça de manera clara i directa a l’espectador.

Els altres grups van estudiar la manera en que s'ha de preparar l'obra per exposar i també la manera en que es pot preparar l'espai per fer l'exposició.

Tot aquest treball serà molt útil quan comencem a fer propostes d'exposició.

A continuació us mostrem el document elaborat entre tots:


Quin tipus d’espai d’exposició podem tenir?
 • Espais públics. (Metro, carrer, parc…)
 • Espais ‘’privats’’.
  • Parets d’habitació buida, habitació amb taules, al sostre, escales, una cuina
  • Locals com bars, restaurants, botigues...


Què podem trobar en una exposició a més de l’obra?

 • Targeta o placa amb el títol de l’obra, explicació i nom de l’artista (al costat d’aquesta).
 • Explicació de l’obra en un fulletó o en un cartell.
 • Il·luminació especial.
 • Instal·lació que aplegui diferents obres.
 • Música.
 • Guies i/o dinamitzadors.
 • Programa de mà: “flyers”, tríptics…
 • Espectadors visitant l’obra.
 • Material que ha utilitzat l’artista per crear-la.
 • El comissari o (o el nom del mateix amb la informació necessària).
 • Gent participant.
 • Escrits i/o opinions més o menys relacionades amb l’obra com llibres, diaris, catàlegs, objectes...
 • Menjar i/o begudes.
 • Objectes annexes: cadires, taules…
 • Ambientació que afavoreixi la forma de veure l’obra.

Com es dirigeix l’obra al públic?
 • De manera que el públic interactui (enquesta, presa d’opinions, entrevistes… la pròpia obra que s’adreça a l’espectador).
 • Només observant-la.
 • Que l’obra tingui un o més punts de vista.
 • Que es mostri digitalment o bé en directe.
 • Mostrar l’obra de manera que aquesta interactui am un fons determinat.

Quina intervenció pot ser necessària fer prèviament a l’espai?.
 • Pintar l’espai (parets, terra, sostre, columnes…).
 • Posar/treure parets (dividir parets).
 • Instal·lar llums/il·luminació.
 • Prendre dades de l’espai (mesures).
 • Avaluar els materials.
 • Caracteritzar l’espai.
 • Marcar un recorregut.
 • Dividir l’espai per realitzar una distribució adequada per obra i elements complementaris.
 • Transformació de l’espai per adequar-lo a l’estil/rol que pot exercir la pròpia obra


Quina intervenció cal fer a l’obra per instal.lar-la a l’espai d’exposició?
 • Les obres poden aparèixer emmarcades de diferents maneres: amb pass-partout, amb una seqüència de marcs al voltant de l’obra… amb vidre...
 • Es poden trobar també enganxades amb diferents materials que poden ser cinta de pintor, cinta adhesiva, pinces, xinxetes, blue-tack…
 • Penjades amb fils des del sostre, deixant un espai entra la paret i l’obra.
 • Col·locades a sobre una superfície horitzontal (una taula, per exemple), aprofitant l’espai per crear una composició i plastificades o protegides amb un vidre.
 • Col·locades sobre una estructura giratòria que t’obliga a mirar l’obre des de diferents punts de vista.
 • Fotocopiades; ampliant la mida de l’obra.
 • Projectades (sobre una paret, un objecte, un edifici, etc.).
 • Enganxades sobre una paret, per exemple, amb vernís o cola.

Raquel G. i Berta N.