dilluns, 16 de juny de 2014

Repensem els conceptes. ESCOLA FREDERIC MISTRAL - TÈCNIC EULÀLIA

Obrim el Kit d'aproximació a l'Art contemporani, hi trobem un joc de cartes i ens posem a jugar...
Repartim les cartes per la cara de les figures (oros, copes, espases i bastos), al revés del què és habitual. Cada jugador llença una carta sobre la taula i al tirar-la ha de dir un concepte relacionat amb l'art contemporani. Al llençar-les, descobrim que algunes de les cartes ja tenen una paraula, aquesta ens serveix de comodí. La consigna és anar de pressa, sense dubtar i així surten els conceptes que després hem repensat.


Presentem els conceptes amb una primera definició segons el diccionari, després, una interpretació que ens sembla que s'acosta a l'actualitat de l'art.


PERPLEXITAT: estat d’estar perplex.
PERPLEX: Dit de la persona que en plena confusió no pot sortir del dubte, no sap que decidir, quin partit prendre...

Actualment, l’artista proposa una relació entre la obra i l’espectador, sovint amb la finalitat de crear sensacions o sorprendre’l. No sempre els espectadors podem arribar a entendre l’obra i ens això ens crea un estat de confusió o de perplexitat, degut a que l’obra permet diferents interpretacions.
...

EXPOSAR: Posar alguna cosa en un lloc amb el fi d’exhibir-la.

En l’art contemporani, el concepte d’exposar, obre les portes a una nova manera de presentar les obres d’art, ja que no sempre s’exposen en els museus, si no que també ho fan en llocs públics relacionats amb l'obra, espais on l’artista vol crear una denúncia i també llocs on l’obra prendrà un nou significat.
...

AFICIONAT: Que té una inclinació cap a una activitat.

Pot ser qualsevol persona que dedica un temps a una activitat que li agrada. No necessariament de manera professional, on sovint, no obté res a canvi, solament la satisfacció davant de la seva passió. Tant pot ser la persona que gaudeix contemplant una obra com qui la crea.
........

COL.LECTIU: Dit d'una cosa que fan diferents persones conjuntament.

Actualment hi ha artistes que treballen les seves obres de manera col·lectiva amb aportacions d’altres individus. També hi ha artistes que utilitzen aquest concepte per agrupar-se com a col·lectiu i crear obres conjuntament.
........

MUSA: Inspiració poètica.

Dins de l’art contemporani, podem dir que la musa pot ser la persona, pot ser el motiu, pot ser qualsevol cosa que ens ajuda a crear. Però també hi ha altres maneres de crear, basades en la investigació i la recerca d’informacions.
........

POSTPRODUCCIÓ:  Etapa del procés de realització d'una filmació que comprèn les operacions tècniques posteriors al rodatge, com ara el muntatge, la sonorització, el doblatge o el trucatge.

Postproducció, és el conjunt de tasques que cal fer després de la creació d’una obra. En el cas de voler exposar una obra s’ha de preparar un pla de comunicació, per trobar el lloc on poder-la exposar, per poder explicar-la i presentar-la.
...
  
ESCENIFICAR: Posar en escena.

Preparació de l’espai on hi haurà una exposició. Adequar l’espai a l’obra o a l’inversa. Contempla la possibilitat de realitzar performances o instal·lacions de manera que es posa en escena el procés de creació. L’escenificació del procés és la pròpia obra.
........

MOTIVACIÓ: Acció de motivar. Factor o conjunt de factors que indueixen a un comportament determinat.

Força o estímul que t’ajuda a començar o continuar un projecte. La pròpia activitat del dia a dia o el propi esforç poden formar part de la motivació. La motivació pot ser, simplement, les ganes de fer-ho bé.
........

INSPIRACIÓ: Acció d’inspirar (l’efecte).
INSPIRAR: fer concebre algú un determinat sentiment. 

La inspiració és el punt de partida d’una obra. Actualment no l’entenem com un idea que ens arriba del no res si no que cal treballar per arribar a una idea vàlida.
........

COLOR: Sensació que produeixen sobre l'òrgan de la visió les radiacions de la llum diversament absorbides i reflectides pels cossos.

El color és una de les característiques del llenguatge visual i plàstic. Aporta informació i ens ajuda a entendre i a interpretar l’obra. L'artista contemporani utilitza el color per generar un sentiment, una sensació o una emoció a l’espectador; o simplement, per satisfer el propi desig de l’artista.
........

FICCIÓ: Allò que és fingit o imaginat.

Alguns artistes utilitzen la ficció com a base de la seva obra per sorprendre, per crear una sensació… Sovint l’artista es basa en la realitat per crear allò que no és real.
........

-ISME / -ISTA: Terminacions dels moviments de l’art.

Són aquelles terminacions que durant la historia de l’art s’han atribuït als moviments artístics. Actualment, han perdut sentit ja que no existeix cap condició específica per poder pertànyer a l’art contemporani. Les agrupacions són més flexibles i amb una mentalitat més oberta.
........

QUOTIDIÀ / QUOTIDIANA: De cada dia.

En l’art contemporani, l’art s’ha convertit en un aspecte quotidià, ja que està destinat a tothom i tothom hi pot accedir. En algunes ocasions l’art es basa en aspectes quotidians. També, podem utilitzar els objectes de cada dia per crear obres.