dimecres, 11 de juny de 2014

De la línia a l'espai....(reflexions al voltant de l'horitzó i l'arqueologia al Ramon Berenguer IV) -2-

Punt de vista, espai, temps i mirada...

És possible deslligar l'horitzó de la posició?
La memòria és una ruta, o es quelcom que observem?
El rastre visual de la memòria està constituït pels seus objectes?

La divulgació de l'Art pot anar més enllà de la memòria?
Quina estructura visual pot adoptar la memòria?


L'Arqueologia s'apropa a la memòria a partir de les restes materials que una cultura ens ha deixat. Per observar el rastre es necessari ordenar el terreny. Aquesta necessitat d'ornedar el terreny, de situar els objectes per poder tenir una memòria operativa, és una necessitat compartida amb aquells pintors que a voltants del s.XIII comencen a pintar escenes que transcorren en el temps. Memòria i succés porten implícita la idea de ordre. Potser per això tant l'Arqueologia com la pintura gòtic i Renaixentista, comparteixen la quadrícula com element fonamental per organitzar l'espai. 

A l'aula reflexionem amb els alumnes sobre aquest fet....
A partir d'aquestes reflexions i de l'apropament al treball desl artistes del LAND ART, hem elaborat un projecte/acció que vincula l'Arqueologia i la pintura a partir de l'ús de la queadrícula. L'ordenació del  territori implica una mirada cartesiana, la diferència està en el punt de vista. La necessitat mètrica del Arqueòleg o la narrativa del pintor...L'horitzó és així una aparició inesperada, un límit, una descoberta que fem al parar els peus al terra...
Alumnes de Volum de 1r. de Batxillerat
 (Batxillerat d'Arts Visuals)
Professor Celso Pereira.