divendres, 11 d’abril de 2014

LES IDEES A L'ESCOLA FREDERIC MISTRAL - TÈCNIC EULÀLIA

  • Seguint amb els Missatges d'aproximació a l'art contemporani, hem discutit a l'aula la qüestió de les idees: on habiten, què podem fer amb elles, els mites de l'originalitat, el geni creador, la inspiració, les influències, etc,  i hem visitat les webs de Post-It City (Ciutats ocasionals), Claire Harvey, John Kenn i Anthroposts. 
  • Partint d'aquí ens hem plantejat dues accions:
  • Primerament, amb els alumnes de 2n de batxillerat, dins l'assignatura de Fonaments de Disseny, hem construit una cabana, partint dels propis materials trobats a l'aula (taules de dibuix, fustes dels cavallets, cartrons, pals d'escombres...) i només amb cinta aillant, celo i precinte. Aquests alumnes de 2n van participar el curs passat en el programa MMS, però també aquest curs han visitat l'Espai 13 i han vist el treball de la Lua Coderch. 
  • Molts anys, quan arribem al temari d'interiorisme a Fonaments del Disseny, construim aquestes cabanes efímeres, pero enguany, inspirant-nos en la partició de l'Espai 13 que la Lua Coderch ens va mostrar, la cabana ha dividit l'aula en dos àmbits ben diferenciats: un interior on pensar i teoritzar (hem fet classe dues setmanes dins la cabana) i un exterior on exposar les produccions.
  • En segon lloc, amb els alumnes de primer, i ara des de l'assignatura de dibuix artístic, hem creat un espai dins la cabana on anar penjant posts-its al llarg de la setmana, d'una manera lúdica, oberta i molt informal, amb dues úniques condicions prèvies. La primera:  l'autor d'un post-it decideix si el penja o no (però ni el grup ni el professor posen restriccions, és un espai sense jerarquies). La segona: les disposarem formant una graella o retícula, per tal de donar una certa unitat a un conjunt molt heterogeni. Alguns professors, alumnes de 2n, i fins i tot algun pare han fet arribar també els seus post-its.
  • A partir d'aquest material informal, cada alumne, en una segona fase, farà un dibuix al carbonet (amb caràcter d'obra més definitiva) inspirant-se en un o diversos post-its d'aquest taulell, que penjarem en aquest blog més endavant.