dijous, 27 de març de 2014

PERFILAR A L'ESCOLA FREDERIC MISTRAL - TÈCNIC EULÀLIA

Després de la presentació a l'aula del Kit d'Aproximació a l'Art Contemporani i de la visita a l'exposició de la Lua Coderch, hem destinat unes sessions de treball -o més ben dit: de joc- a la primera pràctica ("Perfilar") destinada a reflexionar sobre el nostre perfil com a grup, la nostra identitat. Ens hem aproximat a aquestes qüestions a partir d'un joc, aquell on un dels participants pensa secretament en un altre membre del grup i, sense dir de qui es tracta, respon a les preguntes que els altres li formulen, que sempre segueixen el patró: "si fos un animal, quin animal seria?", "i si fos una planta?, i si fos un color?, un instrument musical?, un aliment?, un paisatge?,una peça de mobiliari?" etc, fins que els altres identifiquen o endevinen de quina persona es tracta. D'aquesta manera ens aproximem a un retrat de cada membre del grup que no es fonamenta en el coneixement racional, sinó en una aproximació lúdica, intuitiva i espontània. El material obtingut a partir d'aquesta dinàmica (cada alumne obté de sí mateix una llista de paraules) és la base o l'excusa que prenem com a punt de partida per donar forma a un dibuix al carbonet i a un collage, que considerem autoretrats simbòlics.