dilluns, 17 de desembre de 2012

GABRIEL PERICÀS

The Nipple Slip Speech Performance


The Nipple Slip Speech Performance

L’exposició de Gabriel Pericàs, d’una manera diferent a com ho havia fet l’artista Jordi Mitjà, resol l’espai expositiu de l’Espai 13 de manera tradicional. Així, reparteix les seves obres per les parets i pel terra i convida l’espectador a descobrir, motu proprio, les relacions que l’artista ha establert entre elles.

L’exhibició artística és, en general i des del punt de vista de l’espectador, un marc ideal per copsar les diferents maneres que els artistes tenen de construir el seu discurs, mostrar-lo públicament i proposar una relació determinada amb els visitants. En aquest sentit, un cicle esdevé un marc ideal per anar analitzant propostes expositives ben diverses i extreure pautes, veure diferències i assabentar-se de les variades estratègies comunicatives de l’art contemporani.
Des dels objectius del projecte educatiu serà interessant, de ben segur, parlar de tot això amb els alumnes.
Us recordem que podeu trobar tota la informació sobre el cicle i els artistes a: