divendres, 5 de desembre de 2014

"PERFILAR" A L'ESCOLA FREDERIC MISTRAL-TÈCNIC EULÀLIA

Amb els alumnes de 1r de batxillerat hem dut a terme dues dinàmiques per aproximar-nos a la qüestió de la identitat de l'artista i del fet creatiu.

En la primera d'elles, partint de fotografies de referència, cada alumne dibuixa un autoretrat. La mà de cadascú està lligada a les mans d'altres companys, de manera que en la construcció de la pròpia imatge intervé la gestualitat dels altres, que simultàniament elaboren el seu dibuix.

Inicialment hem dibuixat en un paper DIN A4, i en tractar-se d'un format reduït, aquesta interacció entre uns i altres no ha afectat excessivament al resultat, però ha anat bé per agafar confiança...

                                                                                         


Però no massa més tard hem canviat el llapis per un retolador i hem començat a treballar en un paper ingres de 50x70cm...


... La nova situació ens feia més sensibles als moviments dels altres, generava moments d'espera, tensions inesperades.


                                
En una segona sessió hem treballat novament la qüestió del retrat i l'autoretrat, mitjançant un treball conjunt: qui duu el llapis a les mans porta els ulls tapats, de manera que és un company qui fa de guia en el procés d'elaboració de la pròpia imatge, conduint els moviments del braç i de la mà de qui no pot veure què està fent.