divendres, 5 d’octubre de 2012

OBJECTIUS MMS


OBJECTIUS


El projecte MMS es planteja uns objectius generals amb el desig que perdurin i que esdevinguin uns canals de relació estables entre la programació anual de l’Espai 13, els artistes que hi participen i els grups de  batxillerat artístic o de cicles formatius d’estudis artístics. Per tant vol ser un incentiu, una plataforma que faciliti el contacte entre els alumnes, els professors i l’art emergent.
En aquesta primera edició, podem destacar-ne com a objectius concrets:

1.     Construir unes estructures de base que propiciïn el treball en xarxa i una comunicació estable entre totes les parts participants.

2.     Incorporar el projecte al currículum dels centres educatius participants.

3.     Crear una metodologia de reflexió a l'entorn d'alguns aspectes generals de l’art d’avui en dia.

4.     Proposar metodologies del treball artístic, enteses com els processos de creació i els mecanismes que es posen en funcionament en la pràctica artística. Així, les temàtiques i les idees que presenten, els mètodes de treball, les formes d’exhibició, els mecanismes de diàleg de l’obra amb l’espectador, els materials emprats, en tant que recursos que ens proporcionen una diversitat d’eines i coneixements que milloren la capacitat d’anàlisi de les obres.

5.     Aproximar-nos a la idea de "perplexitat" que emmarca el cicle (i que fa referència a un estat proper al desconcert i a un cert sentiment d’inseguretat) com quelcom que ens desplaça dels nostres llocs de pensament habituals. Aprofitar aquest nou lloc com una oportunitat per apropar-nos a l'art des d'una altra perspectiva.