dimecres, 12 de setembre de 2012

KIT D’APROXIMACIÓ A L’ART CONTEMPORANI
A hores d’ara, molts anys després que l’Espai 10 de la Fundació Joan Miró obrís les seves portes, sembla que les propostes de l’art contemporani més recents s’hagin de rebre amb total normalitat entre un públic jove, però el títol del cicle d’enguany, Perplexitat, és ideal per descriure una sensació encara habitual davant d’algunes produccions artístiques.
Al fil de tot això, el projecte MMS engega amb la voluntat d’aproximar la creació contemporània més recent als joves de batxillerat i cicles formatius d'estudis artístics.
MMS es presenta dins d'una estructura flexible que afavoreix la relació i l'autonomia de totes les parts implicades, a través d'estratègies de relació continuades. S'afavoreix la diversitat d'experiències (visita a exposicions de l'Espai 13, treballs personals, diàleg amb els artistes...) i es possibilita un entorn permeable als canvis, suggeriments i demandes dels participants.
Aquí podeu veure algunes imatges del kit construït especialment per al projecte. El kit té un aspecte d’edició precària que remet a l’estètica pobre de moltes de les produccions artístiques que l’art conceptual català produïa cap a la segona meitat de la dècada dels anys setanta. Recordem que l’Espai 10 (ara Espai 13), iniciava la seva activitat el 1977.
L’hem anomenat Kit d’aproximació a l’art contemporani i s’ha concebut per ser lliurat al centre. Funciona com una caixa d’eines, l’estètica del qual ens remet al seu caràcter d’usabilitat i utilitat. Conté un seguit d’estris que funcionen de manera simbòlica, creant analogies que remeten a maneres de fer presents en els processos de creació i en el món de l’art: una llibreta per anotar idees corrents, imatges de representació d’un espai expositiu, conceptes relacionats amb les pràctiques artístiques contemporànies, eines per mesurar, tatxar, introduir l’atzar, cultivar… així com informació sobre l’Espai 13, el cicle Perplexitat i algunes reflexions al voltant de qüestions relacionades amb l’art.
El seu contingut es va ampliant amb material que arriba en forma de tramesa postal amb propostes de treball pràctic.Els diferents components del kit: